© 2024 Национално движение "Център"

ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

ЦЕНТЪР > ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

който да даде независимост, правомощия и отговорности на всички служби и редовите полицаи със задължително професионално образование.

Read More

за ненамеса на политическите сили в МВР.

Read More

които се борят с организираната престъпност и строги правила за взаимодействие с прокуратурата.

Read More

като пазители на реда във всеки квартал и село чрез пряка работа с населението.

Read More

Повишаване правомощия на Президента относно управлението на службите за повече стабилност и институционална отговорност.

Read More