© 2024 Национално движение "Център"

МИСИЯ И ЦЕЛИ

ЦЕНТЪР > МИСИЯ И ЦЕЛИ

Нашата Мисия

Ние, българските граждани, преживяхме социализма и разочарованието от прехода към демокрацията…

Но през последните 15 години България бе докарана до Трета национална катастрофа.

Границата е премината, търпението и думите за описание на омерзението от политическата тиня са свършили. Време е да заявим своята воля и да обединим сили, за да се опълчим срещу хунтата!

Нашата кауза е нова България без рекет и политически убийства, без господстваща престъпност и ограбване на народното богатство, без корупция и местни дерибеи, без цинизъм и потъпкан морал, без погазено гражданско достойнство и робско подчинение. Оправдание за господстващите в България няма. Времето на диктатурата свърши.

Нашата мисия е да спасим България и народа ни от унищожение, да помогнем на българите да живеят достойно и да спрем младите хора да напускат страната ни. Заедно можем и ще извоюваме достойно място за България в Европа и Света.

Да подобрим жизнения стандарт на всеки един български гражданин. Достойно заплащане и условия на труд, валидни за най- развитите държави.

Read More

Да отстояваме независимостта и целостта на България във външнополитически аспект. Поставяне на интересите и суверенитета на България на първо място и защитаването им на международната сцена.

Read More

Да постигнем справедливост на всички нива в държавата. Край на държавния и институционален натиск върху икономиката и бизнеса.

Read More

Да се борим за равенство пред закона на всички български граждани Бързо и справедливо правораздаване и спазване на конституционните принципи за равни права за всички граждани.

Read More

Да изискваме oтговорност и прозрачност в държавната администрация. Персонална отговорност на държавните служители при нана- сяне на на преки и косвени щети върху гражданите и бизнеса.

Read More

Да формираме нова гражданска култура за активно участие във вземането на решенията на институциите. Развитие на ново гражданско самосъзнание и по-активно участие и влияние на гражданите в политическия живот.

Read More

Да издигаме, утвърждаваме и популяризираме културните, духовните и моралните ценности на българската идентичност. Запазване и развитие на богатото ни културно наследство и представянето му както във вътрешен, така и в международен план.

Read More

Да настояваме за открит диалог и прозрачност във всички сфери на държавното управление. Отворен и лесен достъп до информация. Пълна прозрачност и отчетност при изразходване на държавните и европейски средства. Елиминиране на възможностите за корупция чрез обществен контрол.

Read More

Да спомагаме за възприемането на успешни практики от други държави, съобразявайки ги с българския интерес. Пренасяне на успешните модели и практики от други страни и адаптирането им към българския контекст за постигане на по-добри резултати и развитие на обществото.

Read More