© 2024 Национално движение "Център"

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЦЕНТЪР > ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Смяна на финансирането на болничната помощ от НЗОК – от клинични пътеки към ДСГ (диагностично свързани групи); засилване на механизмите за контрол; Частните болници да се самофинансират;

Read More

Осигуряване на качество и достъп до здравеопазване за хората в малките и отдалечени населени места. Промени в закона, които дават възможност на общините при необходимост да финансират дейността на лечебните заведения, за да осигурят адекватно лечение на хората; Възможност за изпращане до дома на лекарства по рецептурна книжка за хронично болните пациенти;

Read More

– обезпечена с модерен технически ресурси: линейки и хеликоптери; с човешки ресурси: добре обучен и платен медицински персонал; за гарантиране на навременен достъп до спешна помощ в цяла България;

Read More

Дигитализация в здравеопазването

системите от свързани помежду си медицински устройства, софтуер и приложения, които служат за наблюдение на здравето.

Read More

Всички здравни работници да изпращат медицинска документация към единна информационна система. Осигуряване на качество и достъп до здравеопазване за хората в малките и отдалечени населени места. Промени в закона, които дават възможност на общините при необходимост да финансират дейността на лечебните заведения, за да осигурят адекватно лечение на хората; Възможност за изпращане до дома на лекарства по рецептурна книжка за хронично болните пациенти;

Read More

Пациентите да имат лесен достъп до цялата си медицинска история – обезпечена с модерен технически ресурси: линейки и хеликоптери; с човешки ресурси: добре обучен и платен медицински персонал; за гарантиране на навременен достъп до спешна помощ в цяла България;

Read More

внедряване на хардуер и софтуер за за автоматизиране процеса по изследване на клетъчни проби за ранна диагностика на рак.

Read More

включително CT, MRI, ехографски и рентгенографски изображения и т.н. - превръщане на материалните носители (документи, образни изследвания и т.н.) в цифрови файлове, а пълна промяна в начина на работа на медицинските специалисти.

Read More

аналитичните способности на AI са изключително полезни в диагностиката на редица заболявания.

Read More

насочени към намаляване на хроничните заболявания и подобряване на общественото здраве;

Read More

на държавни и общинските лечебни заведения чрез въвеждане на механизми за прозрачност и контрол; разработване на стабилизационни планове за тези, които са в затруднено състояние;

Read More

Връщане на диспансеризацията на болните със социално значими хронични заболявания от личния лекар към специалистите, за да се гарантира адекватно лечение;

Read More

всеки да контролира процеса „колко плащам и какво получавам“;

Read More

Стандартизиране на системите за регистрация и прием на пациентите в лечебните заведения

Read More

Разработване на стратегия за работната сила в здравеопазването с хоризонт 50 години с цел гарантиране на устойчивост на здравната система, вкл. медицинско обучение, специализации;

Read More

на медицинския персонал, което постепенно да достигне европейски нива; Подобряване условията на труд за медицинския персонал в болниците.

Read More

Въвеждане на активна система за промотиране на здравословен начин на живот и превенция на болестите; максимална здравна информираност по всички възможни канали; определяне на национални здравни цели, в чието изпълнение да се включат директно гражданите, например повишаване на физическата активност с цел превенция на болестите на кръвообращението – 10,000 стъпки на ден, като стимул за подобряване на собственото здраве;

Read More

Създаване на условия и среда за стимулиране на здравната и фармацевтична индустрия да инвестира в България, в производствени бази, клинични изпитвания, работни места; което ще допринесе за бързо внедряване на иновации и достъпни лекарства;

Read More

в дома на пациента, чрез дигитални технологии, с приоритет за самотно живеещи хора имащи хронични заболявания; финансиране и законово регламентиране;

Read More

полагане на специални грижи към децата със специални нужди и заболявания; борба със зависимости и лечение, финансирано от държавата за младите хора.

Read More

Изграждане на специализираната детска болница по най-добрите европейски стандарти.

Read More

Забрана на търговията със здравето на хората под всякаква форма и тя да се преследва от закона като престъпление.

Read More