© 2024 Национално движение "Център"

ПРАВОСЪДИЕ

ЦЕНТЪР > ПРАВОСЪДИЕ

ПРАВОСЪДИЕ

Редуциране със закон правомощията на „главния прокурор“ с цел премахване на неограничената и безконтролна власт на главния прокурор в прокуратурата и възможността да разпорежда на всички останали обвинители, като по този начин ще се даде възможност на компетентни прокурори да действат по съвест и вътрешни убеждения.

Read More

Създаване на нов закон и съответно на нов орган за борба с корупцията, както и на Дисциплинарна комисия към ВСС, натоварена с разследващи функции спрямо магистратите; Създаване на ефективни и единни стандарти за атестации, кариерно израстване и възнаграждения, базирани на изискванията за необходими качества на магистратите и отчитане на извършената от тях работа, с оглед нейната сложност и обем.

Read More

(с допускане на активно участие на обществото – квотата, избирана от НС) и съществени промени в неговия състав, мандат и структура. По този начин ще има деполитизиран и прозрачен избор на нов Висш съдебен съвет и ще се гарантира независимостта на съдебната система.

Read More

Предвидени са промени в:
⁃ Закона за защита на подателите на сигнали (вкл. за корупция).
⁃ Закона за съдебната власт
⁃ Наказателно-процесуалния кодекс
⁃ Закона за съдебната власт
⁃ Закона за обществените поръчки
⁃ Закона за противодействие на корупцията

Read More

за тези държавни служители, които с действията или бездействията си нанасят щети върху българските граждани или бизнеса; да се определят ясни, публични отговорности, които да са обвързани със срокове при работа на министри и държавни служители на високи постове и да се предвиди възможност тези лица да бъдат отстранени от длъжност при неизпълнение на заложените резултати.

Read More

пред закона всички трябва да са равни.

Read More

Kоето ще допринесе за прозрачност и сигурност при разпределяне на делата. Създаване на единна електронна информационна система за противодействие с престъпността, включваща полиция, следствие и прокуратура.
Приобщаване на Българското законодателство към новата дигитална среда.

Read More

Създаване на ефективно електронно правителство чрез прилагането на технологични решения (BLOCKCHAIN, криптография и т.н.) и добри практики, заимствани от държави с успешно управление. Предимства:
⁃ Контрол върху човешкия фактор, а оттам и спиране на корупционните практики в държавната администрация;
⁃ Мониторинг на процедури и процеси и реално отчитане на свършената работа от държавните служители;
⁃ Прозрачност и привлекателност на икономиката за инвестиции;
⁃ Достъпност на всички държавни нормативни актове;
⁃ Намаляване на административната тежест;
⁃ Съкращаване на разходите за скъпоструващ държавен апарат;
⁃ Улесняване ежедневието на гражданите и бизнеса и облекчаване на административната тежест.

Read More

чрез изграждане на държавен Data center, за нуждите на администрацията, който да е базиран на територията на страната.

Read More