© 2024 Национално движение "Център"

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

ЦЕНТЪР > ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Защита на националните интереси, независимостта, суверенитетът и териториалната цялост на страната и на другите страни, членове на НАТО, в условията на чл. 5 от Северноатлантическия договор, чрез изграждане на модерна, мобилна и боеспособна българска армия при запазване на настоящата численост;

Read More

Подпомагане на населението при природни бедствия, екологични катастрофи, аварии в стратегически обекти и производствени аварии; неутрализиране на невзривени боеприпаси; оказване на хуманитарна помощ; съдействие за контрол на миграцията; спасителни и евакуационни дейности; помощ, при необходимост на държавни и местни органи и организации.

Read More

Държавна подкрепа и стимулиране на родната отбранителна индустрия с облекчени условия за производството и реализацията на своята продукция, за да може българският военно-промишлен комплекс (ВПК) да утвърждава своя авторитет и разширява присъствието си на международните пазари за военна продукция.

Read More

сред младежта в училищата и на по-възрастното население в страната, чрез създаване на доброволни професионални центрове, финансирани от бюджета на Министерството на отбраната, за добиване на професия в трудова среда.

Read More

Повишаване на Киберотбраната и създаването на кибер сили, както и създаване на Националния център за криптология - киберсигурността е едно от най-големите предизвикателства за съвременния свят.

Read More