© 2024 Национално движение "Център"

ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕНТЪР > ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Българското образование да възстанови самочувствието си като качество и актуалност. На първо място да се премахне диктата на МОН с насаждането на чужди на българските ценности модели. Да се премахнат делегираните бюджети в основното, средното и висше образование. Парите не могат да определят лишаването от образование на цели населени места. Учителите в отдалечени райони трябва да се поощряват чрез стимули в заплащането и транспорта.

Висшите училища трябва да докажат своята ефективност чрез връзка с бизнеса, чрез планиране на регионално ниво и чрез качество на практическата подготовка на висшистите. Те не могат да зависят от броя на студентите, а от перспективите на науката, икономиката и националното планиране.

Най-болезненият проблем на ВУЗ продължава да бъде ниското заплащане на служители и преподаватели.   Държавните ВУЗ трябва да получават от държавния бюджет разделно средствата за заплати и за материални разходи.

Намесата на чужди фондове и НПО нямат място в работата на ВУЗ. Спортът трябва да бъде основа на възпитанието на българските деца.

Държавата трябва да промени отношението си към аматьорския спорт и да съществено да го поощрява. Професионалният спорт трябва да има ясен законов мениждмънт и да се одитира от държавата. Местната власт да бъде отговорна към спорта на децата и възрастните.

при обективно отчитане на професионален опит и натрупан преподавателски стаж;

Read More

Премахване на възложените им в момента допълнителни задължения по попълване и изготвяне на административна документация, обслужваща текущата кореспонденция и координация между учебната институция и МОН за да могат те да имат технологичното време за подготовка и организация на своята основна преподавателска дейност;

Read More

Представяне на учителите с правото им да участват пряко в писането на учебници и да определят сами какво съдържание да бъде включено в тях, да имат възможността да редактират стила и текстовете на отделните уроци, за да станат те по-разбираеми, особено за по-малките ученици;

Read More

Представяне на учителите с правото им да участват пряко в писането на учебници и да определят сами какво съдържание да бъде включено в тях, да имат възможността да редактират стила и текстовете на отделните уроци, за да станат те по-разбираеми, особено за по-малките ученици;

Read More

отделно от предмета „Български език и литература“, който да се изучава във всички класове от 1 до 12 клас; - ще повиши грамотността на учениците;

Read More

което ще помогне за изграждането на морални ценности и ще редуцира насилието в училищата.

Read More

спортни и други дейности, непредвидени в задължителната учебна програма, при осигуряване на допълнително материално стимулиране за учителите;

Read More

в извънкласните и извънучилищните звена на спортно обучение и в училищните спортни секции и клубове по интереси като се осигурява тяхното финансиране;

Read More

, насочени към практическо обучение, отговарящо на нуждите на пазара на труда;

Read More

за насърчаване на работодатели да финансират образователни програми и стажове;

Read More

в планиране на обучителни програми;

Read More

, където чрез конкурс да бъдат избирани деца-таланти в различни направления: култура, образование, спорт, изкуство;

Read More

с различна продължителност (от седмични до годишни);

Read More

(Специални образователни потребности) след завършване на 12 клас. Такива могат да бъдат държавни предприятия за изработка на даден вид продукт, в които лицата със СОП да полагат труд и да заработват средства за себе си. За децата с тежки физически и умствени увреждания да се създадат защитени институции с опитен персонал, който да отговаря за потребностите и нуждите им.

Read More

чрез участие в образователни програми и проекти по европейски програми.

Read More