© 2024 Национално движение "Център"

ИКОНОМИКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

ЦЕНТЪР > ИКОНОМИКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

ИКОНОМИКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

Фискалната политика са мерките, които предприема държавата за регулиране и контролиране на бюджета на страната.

Това е годишния финансов план на Правителството за икономическо развитие, на база приходите формирани от данъчни постъпления и разходите за поддръжка на непроизводствената сфера (здравеопазване, образование, армия, полиция и др.- които за всеки от нас представляват именно: СИГУРНОСТТА).

Целта на нашата фискална политика е УСТОЙЧИВОСТ и баланс.

Устойчивост на правилата на облагане, недопускане на промени без прозрачна обществена дискусия, с участието на доказани специалисти, методолози и експерти.

Read More

Адекватност и яснота на данъчните закони и правилниците за прилагане към тях, в едно с всички подзаконови нормативни актове (наредби, заповеди и указания),

Read More

Обективност и ясни правила при приемането на нормативи, да бъдат така издържани, че да се прилагат дългосрочно и обективно.

Read More

Повишаване ролята на утвърдени външни експерти в работата на Законодателните комисии

Read More

Необлагаем доход в размер на МРЗ (минималната работна заплата), стимулира наемането на трайно безработните лица.

Read More

Необлагаем минимум или висок % на нормативно признати разходи за творци, писатели, художници, свободни професии ще повиши културното развитие на цялото общество, ще стимулира личностното развитие и най-вече ще елиминира сивия сектор за този тип услуги.

Read More

Различен по-висок от настоящия „плосък“ данък, в размер на 15 до 20%, следва да се прилага при мултинационалните компании, които прилагат системи за данъчно планиране.

Read More

Промяна в организацията по усвояването на европейските фондове, в т.ч. засилване на контрола на всички етапи на процеса и прякото обвързване на тези фондове с основните цели на икономическата ни политика.

Read More

Подпомагане на младите семейства с деца на възраст под 3 год, чрез данъчни и осигурителни облекчения “про рата” на база осигурителен доход за последните 2 предходни години; Намаляване на детските надбавки и помощи към лица без трудов стаж, с изключение на хората с висше образование;

Read More

Предоставяне на интернет платформа за входиране на предложения и проекти, разпределени по общини и даване на възможност за обществено гласуване „за“ или „против“ от местните жители;

Read More

Референдум по отношение управление на средствата във всички пенсионноосигурителни фондове и до капитализирането им с цел достигане на висока доходност

Read More