© 2024 Национално движение "Център"

ЕНЕРГЕТИКА

ЦЕНТЪР > ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГЕТИКА

Развитие на иновативни технологии за съхранение на енергия, за да се увеличи ефективността на използване на възобновяеми източници.

Read More

Инвестиции в модернизация и подобряване на безопасността на съществуващите ядрени централи и изграждане на нови ядрени мощности.

Read More

Предоговаряне на политиката на ЕС за зелената сделка за запазването на въглищните електроцентрали и въгледобива.

Read More

Излезлите от употреба рудници, могат да се превърнат в подходящи инфраструктурни решения (писти, увеселителни съоръжения), които ще облагородят районите.

Read More

изграждане на различни типове енергийни стопанства, с много високо ниво на автоматизация, проектирани да произвеждат енергия от горене на биомаса - слама, дървен чипс или RDF.

Read More

Създаване на фонд за енергийни иновации, който да финансира изследвания и разработки в областта на чистата енергия. Подкрепа за стартъпи и малки предприятия, които работят върху решения за устойчива енергетика.

Read More