© 2024 Национално движение "Център"

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

ЦЕНТЪР > БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

в България, чрез унифицирана институция, която отговаря за издаване на удостоверения за българско гражданство.

Read More

Създаване на сигурна и надеждна система за гласуване, първоначално по пощата, а в последствие и по електронен път.

Read More

Подобряване и дигитализиране на съществуващата система за административно-консулски услуги.

Read More

за управление на инвестициите от българи в чужбина и за подпомагане на българските общности извън страната Паричните трансфери от българите в чужбина са над 4 милиарда лева или около 4% от БВП на страната. Предлагаме създаването на частен граждански фонд с държавно участие, който да гарантира сигурността на инвестициите на българи в чужбина. Събиране на база данни за възможни бизнес инициативи и предоставянето им на българите зад граница и българския бизнес.

Read More

Институт, който да работи за съхраняването, развитието и популяризирането на българския език и култура зад граница. Водещ приоритет на този проект е осигуряване износ на Българщина, духовност, морална и културна подкрепа, включваща множество инициативи, като „мобилни свещеници“ за кръщенета и на най-отдалечените места, осигуряване на модулни църкви, там където има най-голяма нужда, мобилни учители по БЕЛ, въвеждане на карта на „Генетичния Българин“ и др.

Read More

Засилване на връзката на българите в чужбина с консулските ни представителства. Създаване на възможност за редовни консулски посещения в най-големите български общности зад граница. Цялостна реорганизация и преструктуриране на посолствата и консулствата зад граница, с цел оптимизация.

Read More

Чрез тях ще се подобри значително връзката между официалните представители на държавата в съответната страна и българската диаспора.

Read More

Срокът за отговор от страна на държавата да бъде не по-дълъг от 3 месеца

Read More